nagłówek

Dla studentów » Studenckie Koła Naukowe

Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy na spotkania:
Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej,
którego opiekunem jest Pani Dr hab. med. Katarzyna Derwich.
Spotkania Koła odbywają się w każdy drugi poniedziałek miesiąca w Sali seminaryjnej SPSK nr 5 przy ul. Szpitalnej.

Więcej aktualnych informacji dotyczących działalności SKN dostępne jest na Facebooku - SKN Onkologii i Hematologii Dziecięcej

stopka lewa strona
stopka prawa strona