nagłówek

Dla Pacjentów » Struktura KlinikiKierownik Kliniki: Prof. dr hab. med. Jacek Wachowiak - tel. 61 8491 447
Z-ca Kierownika Kliniki ds. naukowych i dydaktycznych: Dr hab. med. Katarzyna DerwichOddział III (oddział dzieci młodszych)
Leczenie chorób rozrostowych układu krwiotwórczego oraz guzów litych u dzieci od momentu urodzenia do 5. roku życia.

Lekarz Kierujący Oddziałem: Prof. dr hab. n. med. Danuta Januszkiewicz-Lewandowska - tel. 61 8491 487; 603
Z-ca Lekarza Kierującego Oddziałem: Lek. med. Aleksandra Rybczyńska - tel. 61 8491 487
Oddziałowa: Piel. Ewelina Knop-Dmitrijew - tel. 61 8491 488

Lekarze:
Lek. med. Magdalena Jutrzenka
Lek. med. Łukasz Kwapisz
Lek. med. Adam Kubalewski
Lek. med. Izabela Niewiadomska-Wojnałowicz
Lek. med. Natalia Więcek-SkowrońskaOddział V (oddział dzieci starszych)
Leczenie chorób rozrostowych układu krwiotwórczego oraz guzów litych u dzieci i młodzieży w wieku 5.-18. roku życia.

Z-ca Lekarza Kierującego Oddziałem: Dr hab. n. med. Katarzyna Derwich - tel. 61 8491 498; 259
Oddziałowa: Piel. Mieczysława Trybuś - tel. 61 8491 490

Lekarze:
Lek. med. Monika Barełkowska
Lek. med. Paulina Bereźnicka
Lek. med. Iwona Ciszak-Staśkiewicz
Lek. med. Magdalena Samborska
Lek. med. Zuzanna Sobiak
Lek. med. Agata Szłapińska
Lek. med. Agnieszka WziątekOddział TSK:
Transplantacje autologiczne komórek krwiotwórczych.
Transplantacje allogeniczne komórek krwi obwodowej oraz szpiku kostnego.

Z-ca Lekarza Kierującego Oddziałem: Dr n. med. Anna Pieczonka - tel. 61 8491 472
Oddziałowa: Piel. Agnieszka Gałecka - tel. 61 8491 471

Lekarze:
Lek. med. Aleksandra Hajdo-Kołbus
Lek. med. Julita Janura-Szymańska
Lek. med. Miłosz Jazdon
Lek. med. Agnieszka Sobkowiak-Sobierajska
Lek. med. Katarzyna Szajdak


Oddział Dziennego Pobytu (V D):
Z-ca Ordynatora: Prof. dr hab. med. Danuta Januszkiewicz-Lewandowska - tel. 61 8491 603
Oddziałowa: Mgr piel Beata Szatkowska - tel. 61 849 16 05Poradnia Onkologiczno-Hematologiczna:
Kierownik: Prof. dr hab. med. Danuta Januszkiewicz-Lewandowska - tel. 61 8491 603
Rejestracja: Monika Grudnicka - tel. 61 849 16 00

Dni i godziny pracy Poradni: od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

Lekarze: Dr med. Jolanta Skalska-Sadowska - tel. 61 8491 602Poradnia Transplantacyjna:
Kierownik: Prof. dr hab. med. Jacek Wachowiak
Piel. Ewa Kiljańczyk
Dr n. med. Małgorzata Kaczmarek-Kanold - tel. 61 8491 606

Dni i godziny pracy Poradni:
pn 9.00-9.30 i 10.00-12.00
wt 9.00-12.00 i 14.00-18.00
śr 9.00-14.00
czw 9.00-12.00
pt 9.00-13.00

Pracownia Immunologii Hematologicznej:
Dr n. med. Anna Pieczonka - tel. 61 8491 472; 206
Dr n. przyr. Ludomiła Machowska - tel. 61 8491 206
Mgr Justyna Falbierska - tel. 61 8491 206; 471


Psycholog Kliniki:
Mgr Jakub Pilarczyk - tel. 61 8491 522, 561Sekretariat Kliniki:
Renata Kędzia - 61 8491 447; 8474 356
Mgr Małgorzata Barańska - tel. 61 8491 588
Mgr Marta Witak - tel. 61 8491 293stopka lewa strona
stopka prawa strona