nagłówek

Dla Pacjentów...Szanowni Państwo,
Drodzy Rodzice,

Diagnostyka i leczenie Państwa Dzieci wiąże się z początkowo częstymi pobytami w Szpitalu. To bardzo duża zmiana dla całej Rodziny. Ważne jest, aby dziecko dobrze przystosowało się do zmian, zaadoptowało się do nowej, trudnej sytuacji, jaką jest pobyt w Szpitalu.

Zespół lekarzy i pielęgniarek Oddziału III i V Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej w Poznaniu długo zastanawiał się w jaki sposób zapewnić wzajemne zrozumienie i współpracę w trakcie leczenia i opieki nad dziećmi z chorobą nowotworową.

Uznaliśmy, że bardzo ważne jest zbudowanie wzajemnego zaufania.

Przede wszystkim powinniście Państwo uwierzyć, że wykrycie nowotworu najczęściej nie oznacza wyroku na dziecko oraz, że od pierwszego do ostatniego dnia pobytu dziecka w Klinice wszystko służyć będzie bezwzględnej walce z chorobą.

Klinika oddaje dzieciom to, co ma najlepszego: serce, wiedzę i doświadczenie swojego personelu, a my chcemy pomóc każdemu dziecku w powrocie do zdrowia i wiemy, że najczęściej możemy pomóc, bowiem niemal każdego dnia Klinikę opuszczają dzieci, które odniosły zwycięstwo nad chorobą. To, jak długo dziecko pozostaje w Klinice, zależy od zaawansowania choroby, indywidualnej reakcji na leczenie, ale także od przyjęcia przez nas wszystkich surowych, lecz w efekcie dobroczynnych dla dziecka reguł. Stąd zespół Kliniki, nauczony doświadczeniem wielu lat, prosi Państwa o przestrzeganie niżej opisanych, wielokrotnie sprawdzonych i jak pokazuje praktyka rzeczywiście skutecznych zasad:

 • Ze względu na obniżoną odporność naszych chorych trzeba ściśle przestrzegać zasad higieny, a więc myć często ręce (po zdjęciu biżuterii), w niektórych sytuacjach (przed wejściem na salę dziecka) ubierać fartuchy ochronne, maski i rękawiczki. Ważne jest, aby wytłumaczyć dziecku w prosty sposób powód takiego postępowania.
 • Z tego samego powodu, niezwykle ważną sprawą jest odpowiednie żywienie dziecka. Informacje na ten temat można pobrać z naszej strony w zakładce [.. Żywienie ..].
 • Ze względu na warunki w oddziale i bezpieczeństwo, dziecko może odwiedzać tylko jedna osoba - matka lub ojciec (na zmianę); w wyjątkowych wypadkach za zgodą ordynatora - inna bliska osoba (dotyczy tylko dzieci długo leżących w oddziale). W takiej sytuacji ordynator wystawi imienną przepustkę, którą należy przedstawić personelowi oddziału.
 • Na oddział nie mogą wchodzić z wizytą dzieci poniżej 18 lat.
 • Odwiedziny odbywają się codziennie od godz. 9.oo do zaśnięcia dzieci.
 • Odrębne zasady obowiązują na Oddziale Transplantacji Szpiku.
 • Informacji o stanie zdrowia dziecka udzielają lekarze z oddziału codziennie po godz. 11.oo. Lekarze dyżurni informują tylko wtedy, jeżeli stan dziecka uległ istotnej zmianie w czasie dyżuru.
 • Telefony kontaktowe po godz. 11.oo :
  - Oddział III - 61 8491 487 (dyżurka lekarska) lub 61 8491 488 (dyżurka pielęgniarska)
  - Oddział V - 61 8491 498 (dyżurka lekarska) lub 61 8491 490 (dyżurka pielęgniarska)
  - Oddział TSK - 61 8491 472 (dyżurka lekarska) lub 61 8491 471 (dyżurka pielęgniarska)

W trosce o bezpieczeństwo dzieci prosimy o przestrzeganie wyżej opisanych zasad i szanowanie zwyczajów panujących na Oddziale. Nie mają one stanowić utrudnienia, ale służyć dobru Państwa dzieci. Jest niezwykle ważne, aby tłumaczyć dzieciom sens naszych zakazów i nakazów we wspólnej walce o ich zdrowie.

Drodzy Rodzice, nie wahajcie się pytać o wszystko, co budzi Wasze wątpliwości, bowiem uważamy, że tylko w ten sposób możemy zbudować wzajemne zaufanie i zaufanie naszych dzieci.

Prosimy, abyście Państwo uwierzyli, że nasz wspólny wysiłek jest celowy, bo wtedy może okazać się, że walka z chorobą będzie krótsza i łatwiejsza niż myśleliśmy.

Prof. dr hab. med. Jacek Wachowiak
wraz z Zespołem
Kliniki Onkologii, Hematologii
i Transplantologii Pediatrycznej


stopka lewa strona
stopka prawa strona