nagłówek

O Klinice » Struktura KlinikiKierownik Kliniki: Prof. dr hab. med. Jacek Wachowiak - tel. 61 8491 447

Oddział III (oddział dzieci młodszych)
Leczenie chorób rozrostowych układu krwiotwórczego oraz guzów litych u dzieci od momentu urodzenia do 5. roku życia.
Lekarz kierujący: Prof. dr hab. n. med. Danuta Januszkiewicz-Lewandowska - tel. 61 8491 487
Oddziałowa: Piel. Ewelina Knop-Dmitrijew - tel. 61 8491 488

Oddział V (oddział dzieci starszych)
Leczenie chorób rozrostowych układu krwiotwórczego oraz guzów litych u dzieci i młodzieży w wieku 5.-18. roku życia.
Z-ca lekarza kierującego oddziałem V: Dr hab. med. Katarzyna Derwich - tel. 61 8491 498
Oddziałowa: Piel. Mieczysława Trybuś - tel. 61 8491 490

Oddział TSK:
Transplantacje autologiczne komórek krwiotwórczych.
Transplantacje allogeniczne komórek krwi obwodowej oraz szpiku kostnego.
Z-ca lekarza kierującego oddziałem TSK: Dr med. Anna Pieczonka - tel. 61 8491 472
Oddziałowa: Piel. Agnieszka Gałecka - tel. 61 8491 471

Poradnia Chorób Rozrostowych z Oddziałem Dziennego Pobytu:
Kierownik: Prof. Januszkiewicz-Lewandowska - tel. 61 8491 603
Oddziałowa: Piel. Beata Szatkowska - tel. 61 849 16 00 (rejestracja)
Dni i godziny pracy Poradni: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.00
Wizyty po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu

Poradnia Transplantacyjna:
Dr med. Anna Pieczonka – tel. 61 8491 606
Piel. Ewa Kiljańczyk

Psycholog Kliniki:
Mgr Jakub Pilarczyk - tel. 61 8491 592stopka lewa strona
stopka prawa strona