nagłówek

O Klinice » poradnie konsultacyjneKONSULTACYJNE PORADNIE ONKOLOGICZNO-HEMATOLOGICZNE DLA DZIECI IMŁODZIEŻY

W związku z niepodpisaniem przez NFZ kontraktu na rok 2013 z Konsultacyjnymi Poradniami Hemato-Onkologicznymi w Lesznie, Pile i Koninie, uprzejmie informujemy, że działalność w/w Poradni została zawieszona.

W przypadku konieczności konsultacji hematologicznej i onkologicznej należy skontaktować się z Poradnią Onkologiczno-Hematologiczną w Poznaniu.

stopka lewa strona
stopka prawa strona