nagłówek

Witamy na stronie naszej Kliniki...
1 procent
logo

Klinika Onkologii, Hematologii
i Transplantologii Pediatrycznej

II Katedry Pediatrii UM
ul. Szpitalna 27/33,60-572 Poznań
Tel./faks: (61) 847-43-56
tel. (61) 849-14-47
E-mail: kohtp@skp.ump.edu.pl


stopka lewa strona
stopka prawa strona